Subvencions Diputació de Tarragona

Subvencions concedides per l'anualitat 2019

Pla d'Acció Municipal (PAM)

 • Programa despeses corrents: 31.220,25€

Pla d'Acció Municipal (PAM)

 • Inversió: Substitució de la coberta de l'edifici municipal: 10.406,75€

Subvenció protecció de la salut pública

 • Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1.575,56€
 • Reducció de la proliferació d'animals peridomèstics: 2.575,53€
 • Seguretat a zones de bany (piscina): 6.095,18€

Subvenció cultura

 • Adquisició de béns mobles per equipaments culturals: 5.000,00€
 • Programes i activitats culturals: 903,83€

Programa extraordinari de suport als centres de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal. Any 2020

 • Llar d'Infants Municipal "Les Cireretes": 13.125€

Activitats culturals, esportives i educatives: despeses covid-19: 10.000€. Any 2020

 • Activitats culturals
 • Cursa Bràfim 2020
 • Casal d'estiu 2020

​Protecció de la Salut Pública amb motiu de la Covid19:  11.170,29 €. Any 2020

 • Responsable de seguretat i higiene
 • Seguretat zones de bany
 • Adquisició EPIs
 • Neteja i desinfecció d'espais

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL ANY 2020.  Programa de despeses corrents: 48.574,89 €.

 • Enllumenat públic
 • Reparació, manteniment i conservació:
 1. ​Via pública
 2. Parcs i jardins
 3. Edificis municipals
 4. Equipaments municipals
 5. Serveis generals, neteja, assegurances...​

PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA. Any 2020

 • Acció destinada a la realització d'actuacions per a la gestió d'espècies de plaga i espècies invasores en espais urbans: 1363,10 €
 • Acció destinada a garantir el control de la qualitat de l'aigua de consum humà: 1855,59 €.
 • Acció destinada a les actuacions destinades a la protecció i defensa dels animals domèstics: 1900,00 €.